Vad kan jag göra?

1. För dagbok

Anteckna varje gång hur och när  du eller dina barn utsätts för våld, hot och/eller trakasserier av din partner. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt samt att det blir lättare för dig att inse allvaret.

2. Berätta för någon

Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en väninna, släkting, kamrat eller någon på arbetet.
 Även om du inte orkar göra något åt saken just då, så finns det i alla fall någon som vet om vad som hänt.

3. Dokumentera skadorna

Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier.
 Även om du inte orkar göra något åt situationen just nu, 
så finns detta kvar den dagen du gör anmälan till polisen.

4. Tro inte att det aldrig händer igen

Ordna en reträttväg så du kan ge dig av när som helst på dygnet, t ex Kvinnojouren, sociala jouren, en väninna eller släkting. 
Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen.

5. Ring till en kvinnojour

Där kan du prata med någon och få stöd och hjälp med ett eventuellt skyddat boende. På jouren tror kvinnorna på vad du säger, de ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser.

6. Gör en polisanmälan

Gör klart för mannen att du inte accepterar hans beteende. Våld i nära relation är ett brott. Det är viktigt att polisanmäla misshandeln. Både för din egen skull och för att din man ska inse 
att det är en kriminell handling han begår.