Varningssignaler

Här följer några tidiga tecken på att någonting är fel.

1. Notera hans kvinnosyn

Lyssna när mannen talar om kvinnor i allmänhet, om hur kvinnor klär sig, hur han värderar kvinnor, hur han värderar kvinnliga kollegor etc. Så kan du lägga märke till hans attityd till kvinnor i allmänhet.

2. Se upp med svartsjuka män

…som visar överdriven svartsjuka har starkt kontrollbehov. Var särskilt vaksam om han gör dig ansvarig för sina känslor eller om du känner dig tvungen att stanna hemma från firmafesten enbart p g a hans attityd. Då styr hans behov ditt beteende och du blir isolerad från andra.

3. Våld mot ting

Mannen som får raserianfall och slår sönder dina saker i hemmet. Kanske kastar han porslin eller sparkar i dörrar. Detta är våldshandlingar som är ägnade åt att skrämma.

4. Isolering

När isoleringen börjar kan man se ett mönster i mannens agerande, t ex skjutsar han dig till från arbetet. Du får arbeta men helst inte heltid. Du skall tillbringa mer tid med honom. Han låter dig inte gå på firmafesten eller träffa arbetskamrater på fritiden eller klasskamrater efter skolan. Du tappar kontakten med dina väninnor eftersom han inte vill att du ska träffa dem. Han förbjuder dig sällan direkt, men genom att bli sur och känslokall visar han vad han tycker.

5. Den totala kontrollen

I början handlar det om att han ska bestämma i alla situationer. Även om det handlar om ditt liv.
Han beslutar vad du ska göra och vad du ska prata om. Efter ett tag får du inte tycka som du vill och till slut omfattar hans kontroll allt vad du tycker, tänker och gör.  Ditt livsutrymme krymper.