Vad är våld?

Många associerar våld främst med det fysiska våldet, men våld kan se och ta sig uttryck på flera olika sätt.

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan vara allt från att hålla fast, skaka och nypa, knuffa, sparka, slå och använda olika typer av redskap. Våldet är ofta välplanerat då det mesta sker i hemmet, när ingen annan kan se vad du utsätts för. Det kan även vara riktat så att skadorna på dig inte ska synas och vara lätta att dölja.

Fysiskt våld kan vara allt från att hålla fast, skaka och nypa, knuffa, sparka, slå och använda olika typer av redskap.

Våldet kan också riktas mot någon som du är fäst vid, till exempel ett husdjur. Utmärkande för våld i nära relation är bland annat att det fysiska våldet kan varvas med perioder av ömhet och ånger från din partner, för att sedan återgå till en period av våldsamma handlingar igen.

Psykiskt våld

Psykisk våld syns inte på utsidan och kan vara svårt att sätta ord på. Det kan innebära att din partner kontrollerar var du är och vem du träffar. Denna sortens våld får dig oftast att känna dig mindre värd. Det kan innebära att du blir kallad ful, värdelös eller andra kränkande saker. Ett annat uttryck för psykiskt våld är hot om våld där din partner hotar att skada dig, sig själv eller någon annan om du agerar på ett visst sätt.

Denna sortens våld får dig oftast att känna dig mindre värd.

Gaslighting är en form av psykiskt våld som innebär att din partner manipulerar dig till att tro att du är oförmögen att klara av saker. Det kan vara att din partner sätter på spisplattan och beskyller dig för att ha glömt den på eller att hen medvetet lämnar ytterdörren olåst för att få dig att tro att det är du som gjort det.

Sexuellt våld

Sexuellt våld innebär de handlingar av sexuell karaktär som din partner får dig att göra mot din vilja. Exempel på sexualiserat våld är att du mot din vilja ska bevittna till exempel porr, eller att du blir fotograferad eller filmad i ett sexuellt syfte. Det kan innebära allt från att din partner tar på dig på ett sätt du inte önskar, tjatar sig till sex, pratar med dig på ett oönskat sexuellt sätt eller att hen med kraft förgriper sig på dig.

Sex kräver samtycke enligt svensk lag. Känns det inte okej för dig så är det inte okej.

Sexualiserat våld behöver inte innebära fysiskt våld eller fysiskt motstånd. Du kan känna en stark förväntan på att ställa upp och känna en oro för vilka konsekvenser det får om du inte gör det. Sex kräver samtycke enligt svensk lag. Känns det inte okej för dig så är det inte okej.

Latent våld

En annan form av psykiskt våld är det latenta våldet. Det latenta våldet kan vara ett visst kroppsuttryck hos din partner som skapar rädsla hos dig eller som upplevs som ett hot om våldsamma konsekvenser.

Det är en tydlig form av kontroll som sällan någon annan ser eller förstår.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck men kännetecknas ofta av en begränsning i kvinnans sexualitet och en strävan efter att upprätta kollektivets heder. Kollektivet i det här sammanhanget är ofta familj och släkt. Inom en hederskontext så är ofta en kvinnas sexualitet starkt kopplad till familjens heder och det finns en föreställning om att den måste skyddas. Denna form av våld kan inkludera allt ifrån oskuldsnorm, bortgiften men även kontroll av var du är, vad du har på dig och vem du får träffa.

Denna form av våld kan inkludera allt ifrån oskuldsnorm, bortgiften men även kontroll av var du är, vad du har på dig och vem du får träffa.

Om du bryter mot de normer och regler som finns inom kollektivet så kan du bli staffad genom kränkningar, våld, utfrysning eller i värsta fall mord. Det som skiljer hedersrelaterat våld och förtryck från andra typer av våld i nära relationer är att det alltid finns flera förövare, och att du som kvinna kan få en dubbelroll som både förtryckt och upprätthållare av kontrollen.

Funktionsrelaterat våld och försummelse

Denna form av våld kan till exempel innebära begränsning och kontroll av de hjälpmedel du är i behov av. Det kan vara att flytta eller gömma din rullator, att ta sönder din hörapparat eller att utan ditt samtycke sälja sådana hjälpmedel som är nödvändiga för dig.

Denna form av våld kan till exempel innebära begränsning och kontroll av de hjälpmedel du är i behov av.

Ett annat exempel kan vara att din partner är med som tolk vid möten med vårdenheter eller myndigheter och väljer att återge felaktig eller missvisande information till dig. Exempel på försummelse är att du inte får adekvat hjälp med mat, hygien, mediciner eller annan vård som du har rätt till.

Ekonomiskt våld

Ekonomiskt våld innebär kontroll, begränsning och försummelse av din eller er gemensamma ekonomi. Det kan innebära att din partner vägrar dig rätten att få äga tillgångar i ditt eget namn eller att hen kontrollerar din ekonomi genom att ha koll på vad du handlar. Om du handlar på eget initiativ kan du känna en oro för bestraffning.

Ekonomiskt våld innebär kontroll, begränsning och försummelse av din eller er gemensama ekonomi.

Andra grova exempel på ekonomiskt våld kan vara att din partner tar lån i ditt namn som resulterar i skulder, att hen handlar på avbetalning eller att hen tvingar dig att medverka i ekonomiska olagligheter. Ekonomiskt våld kan också innebära att din partner ser till att du inte kan arbeta eller studera genom att skada dig eller på annat sätt begränsa din möjlighet till egen inkomstkälla.

Materiellt våld

Denna form av våld kan innebära att skapa en rädsla hos dig genom att din partner visar vad hen är kapabel till. Det kan vara att hen visar aggressivitet genom att ta sönder saker i din omgivning. Det kan även vara att hen vill såra dig genom att ha sönder saker som är viktiga för dig, exempelvis dina kläder, dina möbler eller gamla foton.

Denna form av våld kan innebära att skapa en rädsla hos dig genom att din partner visar vad hen är kapabel till.

Ett annat exempel på materiellt våld är när din partner försöker kontrollera eller isolera dig genom att ha sönder din mobil, dina ytterkläder, din legitimation eller andra saker som du behöver för att bryta dig loss eller kontakta andra.

Digitalt våld

Digitalt våld styrs av samma mekanismer som annat våld men sker online och via digitala plattformar. Digitalt våld handlar bl.a. om kontroll, utpressning och förminskande av ditt handlingsutrymme. Exempel på digitalt våld kan vara att kräva att få tillgång till dina inlogg på sociala medier, att smygläsa dina sms eller att förhindra dig från att följa/prata med olika personer på dina konton.

Digitalt våld styrs av samma mekanismer som annat våld men sker online och via digitala plattformar.

Andra exempel är att ladda ner olika appar som gör att hen kan hålla koll på dig, att sprida eller hota att sprida intima bilder eller videos av dig, att sprida rykten eller hota att sprida rykten om dig, dina vänner eller din familj. Digitalt våld omfattas även av när en person skriver till dig på ett hotfullt eller kontrollerande sätt som skapar en rädsla av att du ständigt måste vara kontaktbar.