Säkerhet

Säkerhet

Vi på Kristianstad Kvinnojour har satsat mycket på både skalskydd och vår personals säkerhetstänk och – kunskap. Vårt skalskydd består av:

  • Direktlarm
  • Fönster och – splitterlarm i vårt skyddade boende
  • Porttelefon
  • Taggsystem
  • Kontinuerlig säkerhetsgenomgång
  • Mobila larmenheter
  • Kameraövervakning på samtliga entréer