Kristianstad Kvinnojour

Kvinnojouren är en ideell jour för alla som drabbats av våld i nära relation.

Vi är religiöst och partipolitiskt obundna.

I jouren arbetar anställd personal och ett antal volontärer med att stödja och hjälpa just dig. Alla har tystnadslöfte.

All kontakt med jouren är kostnadsfri.