Lotsning

Lotsning

För de kvinnor och barn som flyttar ut från Kristianstad Kvinnojour till ett eget boende erbjuds lotsning vid 10 tillfällen.

Kontakt tas efter överenskommelse med den utflyttade för att kunna hjälpa till med allt som kan behövas vid flytt.

Det kan vara allt från myndighetskontakter, kontakt med förskola, skolor etc.