Barnverksamhet

Kristianstad Kvinnojour erbjuder daglig verksamhet tillsammans med vår barnpedagog (utbildad förskollärare) måndag till fredag 07:30-16:00.

Verksamheten utgår från det enskilda barnets behov och intresse. Det är viktigt att känna trygghet och glädje under tiden de bor på vårt skyddade boende. Vi vill att barnen ska få en så normal vardag som möjligt.

Vi har ett särskilt barnrum med möjlighet till mycket lek och skapande.

Barnpedagogen erbjuder allt från barnpassning, pedagogisk lek och läxläsning.

Barnen, i rätt ålder och där språket gör det möjligt, erbjuds Trappansamtal.  Dessa samtal hålls i ett samtalsrum, tillsammans med barnpedagogen.

Vi har bra kontakt med Kristianstad kommun och skolbarnen placeras i skolor med bra rutiner när det gäller säkerhet enligt den handlingsplan Kristianstad Kommun tagit fram.