Viktigt att tänka på

1. För dagbok

Anteckna varje gång han slår/hotar dig. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt.

2. Berätta för någon

Tala om för någon du litar på vad du blivit utsatt för. Det kan vara en väninna, släkting, kamrat eller någon på arbetet.
Även om du inte orkar göra något åt saken just då, så finns det i alla fall någon som vet om vad som hänt.

3. Dokumentera skadorna

Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök ska du kräva att läkaren tar fotografier.
Även om du inte orkar göra något åt situationen just nu, 
så finns detta kvar den dagen du gör anmälan till polisen.

4. Tro inte att det aldrig händer igen

Ordna en reträttväg så du kan ge dig av när som helst på dygnet, t ex Kvinnojouren, sociala jouren, en väninna eller släkting. 
Be någon närstående om nyckel till deras bostad så att du alltid har någonstans att ta vägen.

5. Ring till en kvinnojour

Där kan du prata med någon och få stöd. Telefonnummer står i telefonkatalogen. På jouren tror kvinnorna på vad du säger, de ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser.

6. Gör en polisanmälan

Gör klart för mannen att du inte accepterar hans beteende. Mäns våld mot kvinnor är ett brott. Det är viktigt att polisanmäla misshandeln. Både för din egen skull och för att din man ska inse 
att det är en kriminell handling han begår.