Hur vi kan hjälpa dig

Kristianstad kvinnojour är en ideell förening som verkar mot våld och förtryck i nära relation. Vi kan hjälpa till med samtalsstöd till kvinnor eller män. Dessutom har vi skyddat boende till kvinnor och barn. Vi genomför kvalitetsuppföljning årligen tillsammans med Kristianstad kommun enligt Länsstyrelsen´s – Uppföljning skyddat boende, med utgångspunkt tillämpliga lagar, socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, vägledning och handböcker.

 

Vi hjälper dig genom att:

  • 

Lyssna på dig om du behöver prata om dina svårigheter.
  • Ge information om vilket stöd du kan få från olika myndigheter.
  • Ordna tillfälligt boende åt dig och barnen, om du inte kan återvända hem och ser till att ni får den hjälp ni behöver.

HJÄLPEN VI ERBJUDER KOSTAR INGENTING.

Ring oss gärna om du har frågor