Om oss

Vad är Kvinnojouren?

Kristianstads Kvinnojour är en ideell förening som verkar mot våld och förtryck av kvinnor. Hos oss arbetar även en barnpedagog som har trappan-utbildning. 
Vi är ingen myndighet, utan medmänniskor som hjälper kvinnor i kris. Vi är anslutna till Unizon, 
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund. Kristianstad kvinnojour har möjlighet att ta emot medföljande djur.

Vi är religiöst och partipolitiskt obundna.

Föreningen bildades i maj 1999 och har närmare 150 medlemmar vilket innebär att vi är Skånes största kvinnojour medlemsmässigt sett.
Kristianstad Kvinnojour har varit initiativtagare till bildandet av en samverkansgrupp för samtliga kvinnojourer i Skåne.