Om oss

Vad är Kvinnojouren?

Kristianstads Kvinnojour är en ideell förening som verkar mot våld och förtryck i nära relation. Vi kan hjälpa till med samtalsstöd till både kvinnor och män. Dessutom kan vi hjälpa till med skyddat boende till kvinnor och barn. 
Vi är ingen myndighet, utan medmänniskor som hjälper kvinnor i kris. Vi är anslutna till Unizon, 
Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund.  Hos oss arbetar även en barnpedagog som har trappan-utbildning. Kristianstad kvinnojour har möjlighet att ta emot medföljande djur.

Vi är religiöst och partipolitiskt obundna.

Föreningen bildades i maj 1999 och har närmare 150 medlemmar.
Kristianstad Kvinnojour har varit initiativtagare till bildandet av en samverkansgrupp för samtliga kvinnojourer i Skåne.