Medlemsinfo

Nya medlemmar

Om du vill bli aktiv medlem, ring: 044-21 30 13
Om du vill bli stödjande medlem är medlemsavgiften 150 kr/år

Vårt bankgironummer är: 5268-8736
(Obs: Glöm inte att skriva ditt namn så att vi vet var pengarna kommer ifrån)

Du kan även swisha oss på 1231998814

Välkommen som medlem. Du behövs!